אודות המרכז – מטרות ויעדי המרכז – חוזר מנכ"ל

 

המרכז להשתלמויות לעובדי הוראה בכירים במדעים טכנולוגיה ובמתמטיקה שלומי שנה"ל תשע"א

 

ה"מרכז" נקבע על ידי מנכ"ל המשרד בשנת 1993, כמוסד מוביל בכל הנוגע להשתלמויות במדעים וטכנולוגיה במתמטיקה ובמחשבים ליישום דו"ח  "מחר 98"  (דו"ח הוועדה בראשותו של פרופ' חיים הררי).

מתקני הלימוד ב"מרכז" נבנו במגמה לאפשר קיום השתלמויות בתנאי לימוד משופרים, משולבים באירוח מלא, ובתנאי פנימייה נוחים.

חדרי הלימוד מצוידים בציוד מעבדתי ובאמצעי עזר חדישים להוראה, במחשבים ובתקשורת המאפשרים קיום השתלמויות ברמה גבוהה.

לרשות המשתלמים, מרכז משאבים ע"ש שמחה גוטליב  ז"ל  ובו מאגרי מידע כתובים וממוחשבים וחדר עיון מרווח.

במקום פועלת רשת מחשב אלחוטית המאפשרת למשתלמים לגלוש באינטרנט גם באמצעות מחשבם האישי, בתנאי שמותקן בו כרטיס רשת אלחוטית.

 

מטרות ה"מרכז"

1. להטמיע מדיניות המשרד לביצוע חשיפה מערכתית מתוכננת של אוכלוסיות  היעד הרלוונטיות לחידושים במו"ט מתמטיקה ובמנהל חינוכי, במגמה לאפשר תהליכי שינוי ולקצר את הטמעתם באופן משמעותי.

2. להעלות את רמת ההוראה בתחומי מדע-וטכנולוגיה של עובדי מערכת החינוך.

  1. ללמד דרכי הוראה מגוונות ולהדגיש את אופן יישומן בתכניות לימודים במדע וטכנולוגיה  ומתמטיקה, תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראתם.

  2. להכיר למורים סביבות למידה מתקדמות.

  3. קדם הישגים בהוראת מדע וטכנולוגיה באמצעות שפור מיומנויות עשייה (תקשורת מדעית, פתרון בעיות, הפעלת ציוד, מדעי,  הערכה ועוד).

3.      להכשיר אוכלוסיות יעד בנושאים נבחרים בזמן קצר.

4.      ללמוד לשלב מחשב בעשייה החינוכית

 

הפעילות הלימודית בשנה"ל תשע"א כוללת את תחומי התוכן האלה:

 

1.   השתלמויות בנושא יישום רפורמת "אופק חדש" מפגש איכות מורה תלמיד, פיתוח עבודת צוות, הוראה אישית, קידום חלשים ומצטיינים חינוך אישי, הכשרת מורים חדשים.

2.   הכרות ויישום תוכניות הליבה והסטנדרטים במו"ט לגננות ולמורים.

3.   רקע מדעי בתחומים הדיסציפלינריים ואינטרדיסציפלינריים במדעים וטכנולוגיה (פיסיקה,

      כימיה, ביולוגיה), במתמטיקה ואחר.

4.  אוריינות מדעית , מושגים, עקרונות, תופעות ותהליכים הלקוחים מתוך מדע הקשורים לחיים, לחומרים, לאנרגיה ולעולם מעשה ידי אדם. ציוד מדעי טכנולוגי הכרה, ארגון והפעלה. בטיחות במעבדה. חומרים מסוכנים. מיומנויות מעבדה .

5.   תהליכי הוראה ולמידה בסביבות למידה מתקדמות: גינה לימודית ממוחשבת, תוכנות שונות, ערכות לגו ממוחשבות, לוחות אינטראקטיביים, שימוש בהם בכיתה,  לימוד חוץ כיתתי .

6.    ציוד היקפי להוראה היכרות והפעלה. צלום סריקה, תיעוד.

7.   כלי ניהול למנהלים, הכרות עם טכנולוגיות מתקדמות (תקשורת תוך כתתית, הלוח החכם, כלי אופיס), בניית חזון בית ספרי, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות.

      טיפוח יזמות בית ספרית, תהליכי בניית אתר בית ספרי .

8 . מיומנויות מחשב

       א. מיומנויות מחשב ושילובן בתהליכי למידה הוראה

       ב. הכיתה החכמה. טכנ' מתקדמות בעשייה החינוכית

       ג. מחשב נייד לכל מורה. מיומנויות הוראה באמצעות מחשב

       ד. שילוב הלוח האינטראקטיבי בהוראה בכיתה

 

מסגרת ההשתלמות

 

1. ההשתלמויות מתקיימות

1. במשך 3 ימים  (30 ש') 

2. במשך ארבעה ימים (40 ש')

3ימי עיון

2. מסגרות תכני ההשתלמות נקבעות במשותף עם המפמ"רים ועם הפיקוח הארצי על ההשתלמויות במשרד החינוך

3. מספר המשתתפים בכל השתלמות הוא  26-32 משתלמים.

 

גמול השתלמות

 

עובדי ההוראה שימלאו אחר דרישות ההשתלמות יקבלו אישור לגמול השתלמות - עם ציון - על 30 או יותר, שעות ההשתלמות, בהתאם לתקנות המשרד.ההשתתפות בכל שעות ההשתלמות חובה.

 

הארגון וסדרי ההרשמה להשתלמויות

1. ההרשמה להשתלמויות תיעשה במחוזות על ידי המפקחים המקצועיים  למדע-טכנולוגיה,

    למחשבים ולמתמטיקה ועל ידי המפקחות על גני הילדים, על פי הנחיית הנהלת המחוז.    המשתלמים מוזמנים להירשם להשתלמויות באמצעות אתר המרכז: http://www.shlomi.org.il/

2. ההסעה למרכז תהיה מתחנת הרכבת בנהריה למרכז בשלומי, ביום ההשתלמות בשעה שתקבע.

    המשתלמים יקבלו החזר של הוצאות נסיעה בכפיפות לנהלים שנקבעו בחוזר

    המנכ"ל נ"ז /1 , 1996.                                                   

3. דמי הרשמה לעובדי הוראה עבור השתלמות              

 

מידע חשוב מאוד

1. ההרשמה

 א למרכז בשלומי אתר בית, פורטל בית ומרחב wiki. בהם ניתן לקבל מידע אודות תכנית        ההשתלמויות השנתית ותכני ההשתלמויות בנוסף לחומר העשרה מגוון לאנשי חינוך.

ב אפשר להירשם להשתלמויות באמצעות האתר.

     כתובת האתר: http://www.shlomi.org.il

     כתובת הפורטל: http://portal.shlomi.org.il

      כתובת מרחב   wiki: http://wiki.shlomi.org.il

 

2. הכתובת למשלוח דואר ולברורים:

   המרכז להשתלמויות מורים במדע וטכנולוגיה שלומי ת.ד 1156 שלומי מיקוד 22832

   דוא"ל alon666@macam.ac.il

  טלפון:  04-9809165           פקס04-9809169

 

3. בשנה"ל תשע המרכז יהיה סגור בתאריכים הבאים:

   סוכות –  י"ד כ"ד בתשרי 22.9-2.10.2010

   חג פסח  - י"ד כ"ב בניסן 18-26.4.2011

  חופשת הקיץ ט"ו בתמוז י"ז באב 17.7-17.8.2011