top of page

טופס החזר הוצאות נסיעה מיועד למגיעים עם תחבורה הציבורית.

הזכאים להחזר נסיעות להשתלמויות הם עובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך, בהתאם להסדרים של המשרד בנוגע להחזרי שכר לימוד:

  • עובדי הוראה בעלי ותק של שנתיים לפחות במערכת החינוך, המלמדים שליש משרה לפחות בשנה המבוקשת.

  • מורים משתלמים הלומדים באחת המסגרות הבאות:

    • לימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות האקדמיות, שעבורן קיבלו שעות מענק או החזר שכר לימוד.

    • לימודי הסבה והסמכה במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

    • קורסי השתלמות וימי עיון הנערכים ביוזמת הפיקוח של משרד החינוך.

לתשומת ליבכם,

  • מורים בשנת שבתון מלא או חלקי אינם זכאים להחזר הוצאות עבור נסיעה לקורסים.

  • הוצאות נסיעה לקורס ישולמו עבור נסיעות בין-עירוניות בלבד.

רכבת.jpg
bottom of page