טופס החזר הוצאות נסיעה מיועד למגיעים עם תחבורה הציבורית.

הזכאים להחזר נסיעות להשתלמויות הם עובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך, בהתאם להסדרים של המשרד בנוגע להחזרי שכר לימוד:

  • עובדי הוראה בעלי ותק של שנתיים לפחות במערכת החינוך, המלמדים שליש משרה לפחות בשנה המבוקשת.

  • מורים משתלמים הלומדים באחת המסגרות הבאות:

    • לימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות האקדמיות, שעבורן קיבלו שעות מענק או החזר שכר לימוד.

    • לימודי הסבה והסמכה במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

    • קורסי השתלמות וימי עיון הנערכים ביוזמת הפיקוח של משרד החינוך.

לתשומת ליבכם,

  • מורים בשנת שבתון מלא או חלקי אינם זכאים להחזר הוצאות עבור נסיעה לקורסים.

  • הוצאות נסיעה לקורס ישולמו עבור נסיעות בין-עירוניות בלבד.

רכבת.jpg