top of page

מידע למשתלם/משתלמת

:שעות פעילות

:שעות מענה טלפוני במשרד
בימים א-ה בין השעות- 9:00-15:30


:טיפול/מעקב גמולים

אסרף ליליאן
טלפון: 073-3939751

 lilyan@shlomi.org.il : דוא"ל

 

:מעקב תשלומי משתלמים לקורסים

בובליל שולה
טלפון: 073-3939752/7

 shula@shlomi.org.il :דוא"ל

:עלות

דמי רישום להשתלמות הינם 350 ₪. הרישום מתבצע מראש באמצעות טופס מקוון שהקישור שלו נמצא במכתב ההזמנה למשתלם ונשלח על ידי מזמין ההשתלמות (פיקוח) כשישה שבועות לפני מועד פתיחת ההשתלמות התשלום מתבצע באשראי בלבד באתר מאובטח. קבלה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי לאחר השלמת הליך הרישום, ותהווה אסמכתא לרישום תקין.
העלות אינה פונקציה של לינה, והינה קבועה בין אם בוחרים ללון במקום ובין אם לא.

לתשומת לבך: לא יהיה החזר כספי במקרה של ביטול השתתפות פחות מ- 5 ימים לפני תחילת הקורס או במקרה של עזיבה לא צפויה בקורס, למעט מקרים חריגים שידונו ע"י ההנהלה. יש לשלוח אימייל לאשת הקשר של המרכז, שולה בובליל, בכתובת דוא"ל shula@shlomi.org.il, תוך ציון פרטים אישיים מלאים  וקוד הקורס. במקרה של מחלה יש לצרף אישור רפואי.

:תנאי אירוח

ההארחה באנ"א שלומי הינה על בסיס פנסיון מלא. הלינה הינה בזוגות או בשלשות על פי הזמינות במקום ועל פי שיבוץ שנעשה בעת ההגעה. קבלת החדרים מתבצעת החל מהשעה 12:15 ביום פתיחת הקורס.
חדר יחיד הינו על בסיס מקום פנוי בלבד ובתוספת של 400 ₪ .
כל חדר מכיל מיזוג אוויר, מקרר וטלוויזיה.
פינוי חדרים ייעשה עד השעה 08:00 ביום האחרון להשתלמות. את המפתחות יש להחזיר לקבלה.
אי החזרת מפתח תגרור חיוב של דמי שכפול בסך 50 ₪.

חדר אוכל:

נמצא במפלס התחתון. שעות פעילות חדר האוכל הינן:

  • 7:00-8:00 ארוחת בוקר

  • 13:10-14:00 ארוחת צהרים

  • 19:15-20:00 ארוחת ערב.

קפה וכיבוד קל יועמדו לרשות המשתלמים בקפיטריה (מפלס עליון).

משגיח כשרות:

בכל פנייה בנושא הכשר יש לפנות אל הרב עיברי המשגיח במספר: 054-5675759. המטבח בעל תעודת כשרות באישור איגוד אכסניות הנוער בישראל והרבנות המקומית שלומי.

גמול:

השתלמות לאורך שלושה ימים במרכז ההשתלמויות שלומי מקנה 30 שעות גמול המוכרות לאופק חדש/עוז לתמורה. 
הגמול מותנה בעמידה בשני התנאים הבאים:

  1. נוכחות- חובת נוכחות מלאה בכל אחת מיחידות ההוראה. אין אישורי היעדרות.

  2. מטלות ההשתלמות – מטלת שיעור הכנה ומטלת שיעור מסכם, ניתנות ומוגשות במודל Moodle ההשתלמות והינה אישית בלבד.

משתלם שלא יגיש מטלות או לחילופין נוכחותו תהיה חסרה, לא יהיה זכאי לגמול.

מתי מקבלים גמול?

הציון והזכאות לגמול מתפרסמים בפורטל לעובדי הוראה.

שלומי 16
bottom of page