המרכז הארצי להתפתחות מקצועית לעובדי הוראה במדעים וטכנולוגיה בשלומי

 השתלמויות מרוכזות של 30 שעות לעובדי הוראה בתנאי אירוח מלא 

תנאי אירוח

הגעה 

צור קשר