טלפון המרכז: 073-3939777          פקס: 073-3939169

צוות מנהלה

לפניות מזמיני קורסים ומרצים:

מירב שושני
טלפון: 073-3939750

דוא"ל: merav_sh@shlomi.org.il

מעקב תשלומי משתלמים לקורסים

בובליל שולה
טלפון: 073-3939752/7

דוא"ל: shula@shlomi.org.il

מנהל פעילות

אלון פרידמן
דוא"ל: alon666@shlomi.org.il

רינה פורן
טלפון: 073-3939766

דוא"ל: rinap@Shlomi.org.il

בן-גמא דורית
טלפון: 073-3939765

דוא"ל: dorit_bg@Shlomi.org.il

טיפול/מעקב גמולים:

אסרף ליליאן
טלפון: 073-3939751

דוא"ל: lilyan@shlomi.org.il

הנהלה

מנהל פדגוגי

יובל מפציר
דוא"ל: yuval.maf.shlomi@gmail.com

רכזות קורסים

שלומית צאלון
טלפון: 073-3939762

אבישי סמדר
טלפון: 073-3939764

דוא"ל: smadar_a@shlomi.org.il

עדה נחשוני
טלפון: 073-3939767