מי רשאי להשתתף בקורס

הרישום לקורסים (השתלמויות) מתבצע דרך מזמיני הקורסים והמפקחים

הקורסים הוזמנו ע"י מפקחים/מדריכים ארציים וממונים על פיתוח מקצועי במחוזות וביחידות המשרד

בקורסים בשלומי מורשים להשתתף רק משתלמים השייכים לאוכלוסיית היעד של כל קורס ושהתכנים הנלמדים בקורס מתאימים להתפתחותם המקצועית.

במידה ואתם מעוניינים להצטרף לקורס, עליכים לבצע את הדברים הבאים:

  • לקבל אישור השתתפות ממזמין הקורס המתאים ע"י פניה ישירה אליו (מפורט ברשימת הקורסים), במידה ואין כתובת דוא"ל צור קשר עם הגורם המתאים במחוז או המפקח הישיר

  • עליך לקבל את אישור מנהל ביה"ס או מפקחת כוללת (במקרה של גני ילדים)

  • לאחר קבלת האישורים מהגורמים הנ"ל, עליך לקבל מהמזמין את מכתב הזמנה וההנחיות הרשמי של המרכז בשלומי, לבצע את התשלום בהתאם להנחיות במכתב ואת שאר הנחיות ההכנה לקורס.
     

לאחר שקבלת את מכתב ההזמנה וההנחיות של המרכז בשלומי, אנא קרא אותו בעיון בכדי שלא תפגע זכאותך לגמול.