top of page

בכדי להרשם לאחד הקורסים המתוכננים להתקיים אצלנו, יש לפנות לפיקוח במחוז אליכם שייכים, ולקבל פרטים ומכתב הזמנה

לוגו צבעוני שלומי חדש.jpeg
שנה טובה תשפד.jpg

 השתלמויות מרוכזות של 30 שעות לעובדי הוראה בתנאי אירוח מלא 

צור קשר.jpg

צור קשר

הגעה 

תעודה.jfif

צוות המרכז

bottom of page