top of page

המרכז הארצי להתפתחות מקצועית לעובדי הוראה, שלומי

 השתלמויות מרוכזות של 30 שעות לעובדי הוראה בתנאי אירוח מלא 

בכדי להרשם לקורס יש לפנות לפיקוח במחוז ולקבל פרטים ומכתב הזמנה

צור קשר.jpg

צור קשר

הגעה 

תעודה.jfif

צוות המרכז

bottom of page