המרכז הארצי להתפתחות מקצועית לעובדי הוראה במדעים וטכנולוגיה בשלומי

עדכון לתקופת מחלת הקורונה:

כרגע מתקיימים קורסים מקוונים בלבד

מידע על קורסים מקוונים רלוונטים יש לקבל מהמפיקוח

 השתלמויות מרוכזות של 30 שעות לעובדי הוראה בתנאי אירוח מלא 

תנאי אירוח

הגעה 

צור קשר