top of page

המרכז הארצי להתפתחות מקצועית לעובדי הוראה, שלומי

קורסי לבורנטים במרכז בשלומי תשפ"ג

השנה יתקיימו במרכז בשלומי שני קורסי לבורנטים. הקורסים יהיו בהיקף של 40 שעות ויועברו בשפה העברית. אוכלוסיות יעד: לבורנטים במעבדות כימיה, ביולוגיה ופיזיקה

חט"ב, חט"ע. למידע נוסף: פרטים, מועדים והרשמה יש ללחוץ על המסמך המצורף

 השתלמויות מרוכזות של 30 שעות לעובדי הוראה בתנאי אירוח מלא 

בכדי להרשם לקורס יש לפנות לפיקוח במחוז ולקבל פרטים ומכתב הזמנה

צור קשר.jpg

צור קשר

הגעה 

תעודה.jfif

צוות המרכז

bottom of page